Położenie

Dzielnice
Bemowo
Osiedla
Bemowo-Lotnisko

Informacje

Dodaj treść

Stanisław Lencewicz (1889-1944) - geograf. Był rodowitym warszawiakiem, kształcił się w Gimnazjum a potem Liceum im. Króla Władysława IV, skąd jako szesnastolatek został wydalony za organizację strajku. Zmuszony do eksternistycznej matury pracował jako korepetytor, po czym wyjechał na studia do Szwajcarii. Po powrocie do kraju kontynuował pracę nauczycielską a od 1922 roku, już jako profesor, kierował Zakładem Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. Do momentu wybuchu II wojny światowej redagował "Przegląd Geograficzny", utworzył też Polskie Towarzystwo Geograficzne.Specjalizował się w geomorfologii, hydrografii, limnologii (nauce o jeziorach) oraz kartografii. Opublikował prawie 150 prac, z których najsłynniejsze to "Wydmy śródlądowe Polski", "Lodowce i ich wpływ na rzeźbę powierzchni ziemi" a także "Wody lądowe". Rodzinnemu miastu poświęcił "Zarys geologiczny okolic Warszawy", "Mapę fizyczną okolic Warszawy" oraz studium "Jeziorko Czerniakowskie". Podczas okupacji hitlerowskiej zaangażował się w tajne nauczanie, wykładał m.in. na kompletach UW. Dojeżdżał do Warszawy, gdyż mieszkał w Wołominie, niedaleko "Domu nad łąkami" Zofii Nałkowskiej. Podczas jednego ze spotkań odbywającego się w czasie Powstania Warszawskiego został aresztowany przez hitlerowców i wraz z żoną zginął rozstrzelany w publicznej egzekucji 1 IX.

Upamiętnienia:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 - szczytowa ściana gmachu Instytutu Historycznego - tablicy z brązu z nazwiskami profesorów Uniwersytetu Warszawskiego poległych podczas okupacji hitlerowskiej (odsłonięcie - 30 V 1959).

Ciekawostki

Stan obecny:

Nr 5: Przedszkole nr 371.

Bloki osiedla Bemowo. Powstawały od 1977 do końca lat 80 wg proj. Jerzego Gronczewskiego dla ok. 30.000 mieszkańców. W 1980 wprowadzili się pierwsi lokatorzy.

Data nadania nazwy: 1980.02.22

KomentarzeKomentarze (0)