Informacje

Dodaj treść

Ulica nadana na cześć uczestników Powstań Śląskich (16-24 VIII 1919; 19/20-25VIII 1920; 2/3 V - 5 VII 1921).

Ciekawostki

Powstała pod koniec lat 70 XX w. na miejscu pasa startowego lotniska Bemowo.

Stan obecny:
róg ul. Sterniczej: Ujęcie Czwartorzędowej Wody. W budynku 5 letnich i 5 zimowych kranów. Woda czerpana z głębokości 48 m.
Krzyż przydrożny.
Bloki osiedla Bemowo. Powstawały od 1977 do końca lat 80 wg proj. Jerzego Gronczewskiego dla ok. 30.000 mieszkańców. W 1980 wprowadzili się pierwsi lokatorzy.
Nr 1: Bank PKO BP VII Oddział.
Nr 9: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo.
Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Dorosłym „Zawsze razem.
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Opiekunów „Nadzieja.
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Iskra.
Stowarzyszenie Rodziców Oraz Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Bliżej Dziecka.
Nr 14: Przedszkole nr 319. Powstało 16.02.1976, na terenie przedszkola plac zabaw i ogród.
Nr 17: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20. Poradnia powstała w 1997 przy SP 316 na Szobera 1, ale w 1999 przeniosła się do obecnego budynku.
Biblioteka Publiczna Dzielnicy Bemowo.
Nr 19: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Bemowo.
Nr 67: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr VII.
Nr 67a: Kościół Bogurodzicy Maryi.
Szkoła Podstawowa nr 24 Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
Nr 70: Urząd Dzielnicy Bemowo.
Urząd Stanu Cywilnego.
Urząd Pocztowy nr 27.
Bank Pekao S.A. Oddział XIII Filia nr 4.
Pomnik gen. Józefa Bema. Odsłonięcie poprzedziło wspólne z ambasadą Węgier obchody 153. rocznicy Powstania Węgierskiego, w którym gen. Bem również brał udział. W holu ratusza stanęła warta polskich i węgierskich żołnierzy, a attaché wojskowy ambasady węgierskiej, Laslo Nagy złożył kwiaty pod popiersiem. Pomnik wykonał Ferdynand Jarocha w 1996, a odsłonięto je 15.08.2002.
Nr 124: Powszechny Bank Kredytowy.
Nr 126: Bank PKO BP Oddział LII.

 

Data nadania nazwy: 1954.08.03.
Wcześniej była to al. Wyzwolenia.

KomentarzeKomentarze (2)
Zdjęcie
Hello World! https://helloworld.com?hs=21dd14ccec404a827a847042c329dc5a& 2022-09-13 21:23:01

am4fuh

Zdjęcie
h=21dd14ccec404a827a847042c329dc5a-
2022-05-02 07:51:16

vk2mqv6a