Szczęśliwice

Informacje

Szczęśliwice - wieś powstała zapewne w XVI w. pod nazwą Stenclewice, jako własność rodziny Stenclewskich, potomków Gotarda z pobliskiego Rakowa. Liczyła wówczas 3 łany i 4 zagrody. Graniczyła z Wielką Wolą, Włochami, Rakowem i Rakowcem. W późniejszych latach była własnością m.in. kanclerza wielkiego koronnego a później prymasa Andrzeja Leszczyńskiego a następnie wojewody mazowieckiego Stanisława Warszyckiego. W połowie XVIII w. nabył ją F. Locci (zapewne potomek Augustyna - architekta dynastii Wazów w Polsce) i w 1771 roku, wraz ze wsią Wyględów - sprzedał Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej, która dwa lata później zapisała je Szpitalowi św. Rocha w Warszawie.Tuż przed II rozbiorem Polski liczyły 11 gospodarstw a główną drogą wsi była prawdopodobnie dzisiejsza ul. Włodarzewska. Doszczętnie zniszczone podczas powstania kościuszkowskiego, z ruin podniosła się dopiero po powstaniu styczniowym (zapewne uwłaszczona), kiedy to na ok. 328 ha gruntów w 47 domach mieszkało blisko 350 osób a na jej terenie znajdowało się również kilka cegielni i przede wszystkim zakłady ogrodnicze Wilmana. W latach `80 XIX w., podczas budowy Twierdzy Warszawa, w jej północnej części wzniesiono jeden z dwunastu fortów obwodu wewnętrznego. Podczas znacznego powiększania terenów stolicy w 1916 roku została podzielona i jej zachodnia część została włączona w granice miasta. Na znaczeniu zyskała jedenaście lat później, kiedy to przez jej teren poprowadzone zostały tory Elektrycznej Kolei Dojazdowej (EKD) a także tory bocznicowe kolei na Okęcie (w związku z planowaną tam budową lotniska). To spowodowało, że już po roku została zelektryfikowana a na jej terenie postawiono podstację Elektrowni Pruszkowskiej a w miejscu rozebranego fortu (tereny na południe od dzisiejszych ulic Drawskiej i Śmigłowca - m.in. Park Szczęśliwicki) planowano budowę stadionu. Wschodnie tereny wsi włączono w granice miasta w 1951 roku.

Obszar

Teren położony w obrębie: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku, linia kolejowa ze stacją Warszawa-Reduta Ordona (fragmentarycznie wzdłuż ul. Beresteckiej), linia kolejowa Warszawa-Radom (fragmentarycznie wzdłuż ul. Drygały), ul. Grójecka.