Położenie

Dzielnice
Ochota
Osiedla
Szczęśliwice

Informacje

Dodaj treść

Archiwum - instytucja powołana do gromadzenia, przechowywania, zabezpieczania, porządkowania, konserwacji i udostępniania materiałów archiwalnych (akt, dokumentów, map, dokumentacji technicznej, audiowizualnej itp.) do celów urzędowych, badań naukowych oraz potrzeb prywatnych. Archiwum państwowe pełni funkcję urzędu wiary publicznej i z tego tytułu jest uprawnione do wydawania uwierzytelnionych odpisów i wyciągów przechowywanego materiału aktowego.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy:

KomentarzeKomentarze (0)