Położenie

Dzielnice
Ochota
Osiedla
Rakowiec Szczęśliwice

Informacje

Dodaj treść

Władysław Korotyński (1866-1924) dziennikarz, historyk, varsavianista. Pochodził z Wilna, nie ukończył żadnej szkoły ze względu na swoją działalność patriotyczną. Zawodu uczył się od ojca - Wincentego - który był redaktorem "Gazety Warszawskiej". To właśnie w tej gazecie rozpoczął pracę jako osiemnastolatek, później związany był m.in. z "Tygodnikiem Ilustrowanym" i "Kurierem Codziennym", by w VII 1899 roku zostać redaktorem naczelnym "Kuriera Warszawskiego". Już wówczas miał w swoim dorobku m.in. hasła varsavianistyczne do "Słownika geograficznego" oraz dotyczące historii drukarstwa do "Wielkiej Encyklopedii Powszechnej" Samuela Orgelbrandta. Wydał też "Panteon polski wiedzy i sztuki", w którym przedstawił życiorysy znakomitych Polaków XII-XVI w. Przez całe życie gromadził materiały dotyczące stolicy - wycinki z prasy, odpisy archiwalne i inne ważne dokumenty, które znajdują się dziś w Archiwum m.st. Warszawy (tzw. "Teki Korotyńskiego"). Właśnie na podstawie swoich zbiorów opracował cenną pracę zatytułowaną "Jak i z czego Warszawa powstała". Był również autorem "Rzezi Pragi" i opracowania "Gościńca" Adama Jarzębowskiego. Zmarł w Warszawie.

Spoczywa:
Grób rodzinny na Cmentarzu Powązkowskim, kw. 62, rząd V, miejsce 13/15.

Ciekawostki

Pod koniec XIX w. była to obwodowa droga forteczna, wybrukowana kocimi łbami.
 

Stan obecny:

Fort Tscha-M: Rakowiec. Był to punkt oporu w ciągu wałów fortecznych między Fortami Mokotów i Szczęśliwice. Rowy wypełnione były wodą, między rowami były 2 betonowe schrony. Schron powstał w 1889-92. Powierzchnia fortu to 1,1 ha. Zadaniem twierdzy było wzmocnienie obrony szosy krakowskiej. W 1909 częściowo zlikwidowany.
Park Reduta. Powstał na gruncie carskich umocnień. Obecnie jest to park o pow. 5 ha., założony w latach 70. W drzewostanie dominują klony, jarzębiny, głogi, jesiony, topole. Podstawowe wyposażenie parkowe, tj. ławki i kosze parkowe, uzupełnia plac zabaw.

Bloki osiedla Rakowiec. Powstawały między 1958 a końcem lat 70 XX w. wg proj. Zofii i Oskara Hansenów, Zasława Malickiego i Mariana Szymanowskiego

Nr 3: Przedszkole nr 255.
Nr 13: Dom Dziecka nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów. Powstał na pocz. lat 70. Patronów nadano w 2007.
Nr 17\19: Studnia oligoceńska.

Bloki osiedla Szosa Krakowska. Powstały w latach 1957-67 wg proj. Bohdana Pniewskiego, Leszka Kołacza i Witolda Parczewskiego. Przeznaczone dla 40.000 mieszkańców, chodziło o wrażenie wjazdu do wielkiego miasta od strony Krakowa. Część ulicy za Grójecką.

Nr 20: blok. Mieszkała tu Maria Amelia Dziewulska (1909-2006) - kompozytorka, teoretyk muzyki, pedagog, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. Była laureatką wielu konkursów kompozytorskich, w swym dorobku miała liczne utwory muzyczne dla dzieci (m.in. "Mruczanki Kubusia Puchatka"), utwory chóralne wzorowane na folklorze kurpiowskim i dolnośląskim, muzykę kameralną i instrumentalną, utwory organowe i opracowania muzyki dawnej.
róg ul. Grójeckiej: krzyż przydrożny.

Data nadania nazwy: 1931.07.02

KomentarzeKomentarze (0)