Hankiewicza Stefana Kazimierza

Położenie

Dzielnice
Ochota
Osiedla
Szczęśliwice

Informacje

Dodaj treść

Stefan Hankiewicz (zm. między 1701 a 1704) - metrykant kancelarii wielkiej koronnej. Pochodził z Wołynia, chociaż rodzina wywodziła się ze Śląska. W 1655 roku król Jan Kazimierz nadał mu szlachectwo szwedzkie a dwa lata później powołał na stanowisko sekretarza królewskiego i metrykanta kancelarii wielkiej koronnej. Zasłynął współsporządzeniem "Inwentarza Ksiąg w Metrice Koronney Oboiey to iest w Wielkiey y w Małey będących" - spisu części zbiorów archiwum Koronnego, za co w 1673 roku otrzymał szlachectwo polskie. Mieszkał w Warszawie w kamienicy przy ul. Nowomiejskiej 10, pełnił tu również obowiązki administatora ceł wodnych, wójta (od 1659 roku) a także skarbnika miejskiego. Prywatnie był mężem córki Łukasza Drewny, Burmistrza Starej Warszawy w latach 1624-25.

Ciekawostki

Stan obecny:

Nr 1: Archiwum Akt Nowych. Powstało w 1957-63 wg proj. B. Pniewskiego, L. Kołacza i W. Parczewskiego, początkowo używane było przez Bibliotekę Narodową, aż do czasu wybudowania dla niej oddzielnego budynku na Polach Mokotowskich.
 

Data nadania nazwy: 1960.03.31

KomentarzeKomentarze (0)