Siekierki

Informacje

Siekierki - wieś założona w XVI w. na miejscu wsi Czarnów z XIII w., znajdująca się na terenie Kępy Bełk (pomiędzy Solcem a Czerniakowem). Pod koniec XVII w. jej właścicielem został Stanisław Herakliusz Lubomirski, który wzniósł tu drewniany pawilon. Później dzierżawę tych terenów przejął król August II Sas, tworząc tu tereny łowieckie a także miejsce ćwiczeń wojskowych. W czasie rozbiorów istniało tu 27 gospodarstw. Później tereny te zostały podzielone na dwie wsie Siekierki Wielkie i folwark Siekierki Małe (oznaczane literą A - ok. 150 mieszkańców i nieco ponad 700 ha gruntów, w tym łąki, pastwiska i lasy) i wieś Siekierki (B - 20 domów, ok. 200 mieszkańców i 80 ha gruntów). Znalazły się wówczas w gminie Mokotów (parafia Wilanów), wchodząc w skład dóbr Czerniaków. W 1916 roku całe te tereny zostały przyłączone do Warszawy. W latach '30 XX w. miała tu powstać wioska olimpijska, jednak plany przerwał wybuch II wojny. Po wojnie w planach było osiedle bloków

Obszar

Teren położony w obrębie: południowe ogrodzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, wzdłuż wschodniej granicy Centrum Handlowego Budownictwa, ul. Grupy AK “Północ”, projektowaną al. Polski Walczącej, wzdłuż Kanału Siekierkowskiego na południe (wschodni odcinek granicy rejonu będzie wynikać z przygotowywanego planu szczegółowego dla tego obszaru), ul. Wolicka, oś Trasy Siekierkowskiej, nurt Wisły w kierunku północnym.