Położenie

Dzielnice
Mokotów
Osiedla
Siekierki

Informacje

Dodaj treść

Gwint - nacięcie na powierzchni stożkowej lub walcowej. Gwinty zewnętrzny i wewnętrzny są skonstruowane w taki sposób aby do siebie pasowały. Ruch elementu z gwintem powoduje przesuwanie się gwintu zewnętrznego w stronę gwintu wewnętrznego.

Ciekawostki

Stan obecny:

Nr 3: Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży.
Parafia NMP Królowej Wyznawców. 3 V 1943 roku dwunastoletnia wówczas mieszkanka tych terenów Władzia Fronczak doznała pierwszego z objawień Matki Boskiej i Pana Jezusa. 19 VII tego samego roku nastąpiła przepowiednia zakończenia wojny w 1945 roku, objawiona została również treść Litanii do Matki Bożej oraz Koronki, ponadto informacja o przekazaniu w opiekę tego miejsca "księżom szkolnym". Wszystkie te treści zostały spisane w "Dzienniczku objawień na Siekierkach". Stacjonujący w pobliżu Niemcy nigdy nie interweniowali w trakcie modlitewnych spotkań okolicznych mieszkańców. Ci w 1946 roku, z zebranych wśród ruin miasta cegieł przynoszonych jako wota dziękczynne za ocalenie, wybudowali kapliczkę, poświęconą 8 V 1949 roku. Objawienia powtarzały się do 15 IX 1949 roku. Dopiero 3 V 1977 roku pod kapliczką zaczęto regularnie odprawiać Msze św. w każde święto maryjne a od I 1980 roku coniedzielne Msze św. Od 16 XI 1980 roku miejscem tym opiekowali się - z oficjalnego polecenia Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego - ojcowie pijarzy. Ci, którzy pamiętali wojenne spotkania a i potomkowie tych, którzy już odeszli chętnie darowali ziemię pod budowę zarówno świątyni, jak i domu zakonnego. 3 V 1983 roku władze państwowe przekazały ziemię zakonnikom i wyraziły zgodę na budowę kościoła, pod który 15 X 1984 roku Kardynał Józef Glemp poświęcił plac. Erygowanie parafii nastąpiło 15 IV 1987 roku a 22 X 1988 bp Zbigniew Kraszewski wmurował kamień węgielny i poświęcił dolny kościół. Kompleks budynków zaprojektował Janusz Tofil.
Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza.
Parafiada. Stowarzyszenie im. św. Józefa Kalasancjusza.
Publiczna Szkoła Podstawowa Kolegium Zakonu Pijarów.
Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów.
 

Data nadania nazwy: 1954.05.20. Wcześniej nazywała się Wschodnia.

KomentarzeKomentarze (0)