Nowodwory

Informacje

Nowodwory - dawna wieś oraz folwark, zwane również "Nowy Dwór". Pod koniec XVIII w. były własnością rodu Ossolińskich. W XIX w. należały do gminy Jabłonna, posiadały jednak własną parafię, jedną z najstarszych na Mazowszu. W 1842 roku na terenie wsi odkryte zostało cmentarzysko przedhistoryczne. W 1951 roku wraz z innymi okolicznymi wsiami została włączona w granice Warszawy.

Obszar

Teren położony w obrębie: ul. Mehoffera, ul. Modlińska, północna granica miasta, nurt Wisły.