Położenie

Dzielnice
Białołęka
Osiedla
Nowodwory

Informacje

Dodaj treść

Natalia Gąsiorowska-Grabowska (1881-1964) - historyczka, badaczka dziejów ruchu robotniczego. Pochodziła z zubożałej szlacheckiej rodziny osiadłej w podmakowskiej wsi Orzyc. W latach 1897-1903 przebywała w Warszawie, ucząc się m.in. na Kursie Pedagogicznym, gdzie nawiązała przyjaźń z Marią Koszutską (Werą Kostrzewą). Później rozpoczęła studia w Heidelbergu, które kontynuowała w Paryżu i Lwowie. Specjalizowała się w historii i prawie. Podczas I wojny światowej uczyła historii w warszawskich szkołach żydowskich, później wykładała historie gospodarczą w Wolnej Wszechnicy Polskiej. Już wówczas aktywnie działała w PPS, współpracowała również z kołem kobiet pod przewodnictwem Stefanii Sempołowskiej. W 1918 roku została członkinią Komunistycznej Partii Robotniczej Polski. Od 1933 roku kierowała Katedrą Historii Społeczno-Gospodarczej i Geografii Historycznej na Uniwersytecie Warszawskim, podczas II wojny światowej kierowała Wydziałem Humanistycznym działającej w podziemiu Wolnej Wszechnicy. Po wojnie związała się z Uniwersytetem Łódzkim, była członkiem PAN (przewodnicząca Rady Naukowej Pracowni Historii Stosunków Polsko-Radzieckich), pracowała również w Zakładzie Historii Partii przy KC PZPR (od 1949 roku była członkiem tej partii). Brała udział w pracach wielu komisji powoływanych przez ministrów, których celem było opracowanie nowych programów studiów historycznych, nowych programów nauczania historii w szkole i nowych podręczników. Była przewodniczącą Komisji Programowej oraz Komisji Ocen Książek Historycznych. Jako naukowiec specjalizowała się w nowożytnej historii gospodarczej, historii polskiego ruchu robotniczego oraz metodologii historii, prowadziła również badania nad metodami pracy naukowej oraz nauczania historii w ZSRR. Ogłosiła ponad 300 prac naukowych, pełniła obowiązki redaktora wielotomowego cyklu książek "Źródła do dziejów klasy robotniczej na ziemiach polskich". Zmarła w stolicy w wyniku zawału serca.

Spoczywa:
Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera 26 A, Rząd TUJE (Aleja Zasłużonych), miejsce 13.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy:
1971.01.31. Wcześniej nazywała się Długa.

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (0)