Położenie

Dzielnice
Białołęka
Osiedla
Nowodwory

Informacje

Dodaj treść

Adam Witold Maria Ciołkosz (1901-1978) - publicysta, prawnik, działacz ruchu robotniczego. Pochodził z Krakowa, gdzie ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego a także studiował w Szkole Nauk Politycznych. Podczas I wojny światowej działał w Sokolich Drużynach Skautowych, w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, walczył o Lwów, Grodno, Wilno i Warszawę, później był uczestnikiem III Powstania Śląskiego. Członkiem PPS został w 1921 roku, z czasem dostając się do jej władz wykonawczych i redagując jej pismo "Naprzód". Podczas kadencji Sejmu w latach 1928-30 należał do najmłodszych posłów, potem został jednym z głównych przywódców Centrolewu, aktywnie sprzeciwiając się sanacji. Wybrany w następnych wyborach został oskarżony o próbę zamachu stanu i skazany na karę więzienia w słynnym procesie brzeskim. Podczas okupacji hitlerowskiej przebywał na emigracji, będąc członkiem emigracyjnego parlamentu (Rady Narodowej) oraz rządu (Komisji Ministrów dla Spraw Kraju). Był zwolennikiem potwierdzenia integralności terytorialnej Polski po zawarciu układu Sikorski-Majski, oponentem postanowień konferencji w Jałcie, nie popierał również działań premiera Stanisława Mikołajczyka. Po wojnie do końca życia pozostał w Londynie, gdzie w latach 1945-72 był członkiem Rady Jedności Narodowej, przewodząc równocześnie emigracyjnej PPS. Należał do grona stałych współpracowników Radia Wolna Europa, w którym optował za całkowita demokracją parlamentarną, rozwiązaniem Układu Warszawskiego a przede wszystkim wycofaniem wojsk sowieckich z terenu Polski. Był autorem takich publikacji, jak "Zarys dziejów socjalizmu polskiego", "50 lat Kominternu", "Milczenie Roosevelta", "Niewysłana depesza do Stalina", "Sąd krzywoprzysiężny", "Tajemnica Tuchaczewskiego", "Zagadka Rokossowskiego", "Trzy zapałki Churchill'a", "Bez pracy i bez chleba", "Granice odwagi myślenia", "Karol Marks a powstanie styczniowe", "Kartki z przeszłości", "Kilka słów wyjaśnienia w sprawie scalenia obozu niepodległościowego", "Konferencja w Jałcie 1945 r.", "Koniec monolitu", "Ludzie PPS", "Moskalofilskie pojmowanie dziejów", "Najważniejszy sprzymierzeniec", "Niepodległość i socjalizm" (wspólnie z żoną Lidią), "Od Marksa do Chruszczowa", "Polska wciąż na wulkanie", "Potrzeba przebudowy", "Róża Luksemburg a rewolucja rosyjska", "Socjalizm a komunizm", "Socjalizm, ale jaki?", "Socjalizm walczący", "Sprawa najważniejsza", "Walka o prawdę" a także tekstów biograficznych o Kazimierzu Pużaku, Mieczysławie Niedziałkowskim, Tomaszu Arciszewskim, Wandzie Wasilewskiej i Kazimierzu Czapińskim.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy:
1991.07.04

KomentarzeKomentarze (0)