Położenie

Dzielnice
Białołęka
Osiedla
Nowodwory

Informacje

Dodaj treść

Szawle - miasto na Litwie, które prawa miejskie otrzymało w 1569. Do czasów III rozbioru Polski było największą ekonomią królewską w Wielkim Księstwie Litewskim. Rozegrały się tu trzy znaczące bitwy: 22 IX 1236 roku wspólne wojsko zakonu kawalerów mieczowych, Republiki Psikowskiej, Liwów, Łatgalów oraz Estończyków zostało pokonane przez połączone siły Żmudzinów i Zemgalów, 8 VII 1831 roku, podczas powstania listopadowego, Rosjanie pokonali wojska polskie a podczas I wojny światowej (14-25 VII 1915) 5 armia rosyjska po przegranej z Niemcami zmuszona była do wycofania się na linię Dźwiny, do Rygi i Dyneburga.

Ciekawostki

Stan obecny:

 Data nadania nazwy: 1979.01.31. Wcześniej nazywała się Południowa.

KomentarzeKomentarze (0)