Położenie

Dzielnice
Białołęka
Osiedla
Nowodwory

Informacje

Dodaj treść

Anilina - C6H5NH2, inaczej fenyloamina lub aminobenzen najprostsza amina aromatyczna, bezbarwna, oleista ciecz o charakterystycznym zapachu zepsutych ryb. Pod wpływem powietrza i światła brunatnieje. Słabo rozpuszcza się w wodzie, za to bardzo dobrze w rozpuszczalnikach organicznych. Stosuje się ją do wyrobu leków, barwników, środków zapachowych, tworzyw sztucznych, wykorzystywana jest jako paliwo rakietowe a także przy produkcji materiałów wybuchowych. Jest to substancja trująca, działa przez drogi oddechowe, po połknięciu i w kontakcie ze skórą, szczególnie silnie działa na krew i układ krwiotwórczy.
Jako ciekawostkę można dodać, że słowo anilina jest palindromem czyli ma to samo znaczenie przeczytane normalnie i wspak.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy:

KomentarzeKomentarze (0)