Henryków

Informacje

Henryków - w 1883 roku powstał tu wydzielony z dóbr Tarchomin folwark Srebrna Góra (powiat warszawski, gmina Jabłonna, parafia Tarchomin), liczący wówczas 258 mórg (w tym 192 morgi uprawne) i 10 budynków. Na początku XX w. po wschodniej stronie drogi do Modlina (między Płudami a Wiśniewem, na skraju Dąbrówki), na tyłach fabryki nawozów sztucznych Ludwika Henryka Spiessa (dziś Zakłady Polfa S.A.) powstała wieś, w której warszawski przedsiębiorca Henryk Bienenthal uruchomił gorzelnię i drożdżownię. Jej rozwojowi sprzyjały okoliczne folwarki, dostarczające tu płody rolne. W 1921 roku liczyło blisko 800 stałych mieszkańców, tuż po wojnie zaś liczba ta przekroczyła 1000. To spowodowało, że w 1951 roku została włączona w granice Warszawy.

Obszar

Teren położony w obrębie: projektowana Trasa Mostu Marii Skłodowskiej-Curie (fragmentarycznie wzdłuż ul. M. Kątskiego i północnej granicy terenu Zakładów Farmaceutycznych „Polfa”), linia kolejowa, ul. Mehoffera, ul. Modlińska.