Położenie

Dzielnice
Białołęka
Osiedla
Henryków

Informacje

Dodaj treść

Podróż - przemierzanie rozległych terenów, pokonywanie jakiejś znacznej odległości za pomocą środków transportu lub pieszo.

Ciekawostki

Stan obecny:
Nr 11: Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. Mariana Falskiego. Szkoła powstała w 1917 jako Ochrona Rady Miejskiej Opiekuńczej. Miała wtedy 2 klasy i 25 uczniów. W 1919 szkołę przejęła gmina Jabłonna i w 1922 przeniosła szkołę na ul. Modlińską jako Szkoła Powszechna w Henrykowie. Chwilę później, z własną biblioteką i 50 uczniami przeniosła się na Klasyków. Od 1930 aż do wojny szkoła działała w domku przy ul. Uczniowskiej. W czasie okupacji działały tu tajne komplety, a szkoła powróciła do oficjalnego działania już w 1945. Wtedy, pod kierownictwem Czesławy Gass szkoła miała 6 klas i 4 nauczycieli, a uczyło się tu aż do 200 uczniów. W 1956 oddano szkole dzisiejszy budynek i nadano jej numer 113. Mieściły się tu również oddziały liceum z Odrowąża. W 1960 szkoła otrzymała nazwę Szkoła Podstawowa i XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Czarnieckiego. Jednak już w 1966 utworzono oddzielną SP 257 z ok. 400 uczniami. W 1972 liceum przeniosło się na Toruńską. W 1976 nadano szkole dzisiejszego patrona. W 1994 szkołę wyremontowano. W niektórych latach liczba uczniów sięgała do 1000. Obecnie, po otwarciu szkoły na ul. Erazma uczy się tu nieco ponad 400 uczniów.
Nr 19b: Prywatne Rodzinne Przedszkole Konradek.

 

Data nadania nazwy: 1954.04.12.
Wcześniej nosiła imię Bolesława Chrobrego.

KomentarzeKomentarze (0)