Położenie

Dzielnice
Białołęka
Osiedla
Henryków

Informacje

Dodaj treść

Uniwersał - publicznie czytany list władz lub akt prawny dotyczący ważnych wydarzeń, spraw gospodarczych, wojskowych, wyznaniowych. Nazwa nawiązuje do poprzedniego patrona ulicy, Tadeusza Kościuszki, który 7 V 1794 roku w okolicach miasta Połaniec wydał taki dokument w imieniu rządu krajowego Rzeczypospolitej Obojga Narodów na podstawie art. IV Ustawy Rządowej z dnia 3 maja, przyznając nim ograniczoną wolność osobistą chłopom pańszczyźnianym.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy: prawdopodobnie 1960.05.05. Wcześniej nosiła imię Tadeusza Kościuszki z oznaczeniem w nawiasie

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (0)