Położenie

Dzielnice
Białołęka
Osiedla
Henryków

Informacje

Dodaj treść

Marcin Kazimierz Kątski (ok. 1636-1710) - generał artylerii konnej, stolnik przemyski, kasztelan lwowski, wojewoda kijowski i kasztelan krakowski Wywodził się ze szlacheckiej rodziny herbu Brochwicz osiadłej we wsi Kąty - niewielkiego przysiółka w pobliżu Krościenka nad Dunajcem. Studiował w Krakowie, Padwie i Paryżu, służył w wojsku francuskim oraz holenderskim. Był uczestnikiem zadnieprzańskiej wyprawy króla Jana Kazimierza (1663-64), mianowanym w 1667 roku generałem artylerii konnej. Wraz z Janem III Sobieskim przeszedł szlak bojowy od Podhajców, przez Chocim pod Wiedeń, gdzie jako jedynemu dowódcy artylerii udało się przeprowadzić działa przez góry Lasu Wiedeńskiego i uczestniczyć w samej bitwie.był uczestnikiem podpisania traktatu karłowickiego w 1699 roku, na mocy którego przejął z rąk tureckich twierdzę w Kamieńcu Podolskim. Prawdopodobnie zmarł w swoich dobrać w Kurowie na Lubelszczyźnie.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy:
1960.05.05. Wcześniej ulica ta nosiła imię Jana Sobieskiego.

KomentarzeKomentarze (0)