Wyględów

Informacje

Wyględów (Wyględy, Wyględowo-Kościesze) - wieś szlachecka wzmiankowana już na początku XVI w., położona w okolicach dzisiejszej ul. Bełskiej (między Rakowcem, Wierzbnem i Zbarzem). Pod koniec wieku liczyła ok. 34 ha (2 łany) i była podzielona wśród czterech właścicieli. W 1652 roku prawa własności do niej posiadali Piotr Kłopocki, Jan Młodzianowski oraz Adam Pękosławski. W połowie XVIII w. nabył ją F. Locci (zapewne potomek Augustyna - architekta dynastii Wazów w Polsce) i w 1771 roku, wraz ze wsią Szczęśliwice - sprzedał Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej, która dwa lata później zapisała je Szpitalowi św. Rocha w Warszawie. Powstały tu wtedy kuźnia, browar, wiatraki, karczma a także drewniane budynki mieszkalne dla miejscowych chłopów. Po upadku powstania styczniowego została uwłaszczona. Znalazła się wówczas w powiecie warszawskim, gminie Pruszków, parafii Służewo, liczyła 83 morgi (ok. 48 ha) gruntu i żyło w niej 70 mieszkańców. W latach `80 XIX w. na jej północnym krańcu wzniesiony został Fort M ("Mokotów"), który należał do pierścienia wewnętrznego Twierdzy Warszawa. Po modernizacji na przełomie lat `80 i `90 został przeznaczony na cele magazynowe a po 1909 roku częściowo zburzony, z zachowaniem jednak wszystkich schronów i koszarów (południowa strona dzisiejszej ul. Racławickiej między ul. Miłobędzką a Żwirki i Wigury). Na początku XX w. stało tu już 5 domów a liczba stałej ludności przekroczyła 100 osób. W 1916 roku tereny te zostały włączone w granice administracyjne Warszawy. W okresie międzywojennym w forcie znalazły siedzibę stacje nadawcze Polskiego Radia, a tereny wsi rozparcelowano pod niską zabudowę, głównie jednorodzinną. Powstały wówczas domki, do których w większości wprowadzili się lotnicy Wojska Polskiego wraz z rodzinami. Po wojnie do zachowanej zabudowy dołączyło osiedle mieszkaniowe "SBM Politechnika".

Obszar

Teren położony w obrębie: aleja na Polu Mokotowskim, będąca przedłużeniem ul. Batorego od wysokości ul. św. Andrzeja Boboli, ul. Żwirki i Wigury, linia kolejowa Warszawa-Radom, ul. Woronicza,  ul. Wołoska, ul. św. Andrzeja Boboli.