Jana Karola Chodkiewicza

Położenie

Dzielnice
Mokotów
Osiedla
Wyględów

Informacje

Dodaj treść

Są dwie osoby o tym imieniu.

Jan Karol Chodkiewicz herbu Gryf z Mieczem (1560 lub 1561-1621) - dowódca wojskowy, hetman. Pochodził ze szlacheckiej rodziny herbu Kościesza, uczył się w kolegium jezuickim w Wilnie a później na tamtejszej Akademii. W latach 1586-1589 pogłębiał swoja wiedzę z zakresu filozofii i prawa na uniwersytecie w Ingolstadt. W 1595 roku - od stłumienia powstania kozackiego Semena Nalewajki - rozpoczęła się jego kariera wojskowa. Służąc pod dowództwem Stefana Żółkiewskiego został dostrzeżony przez króla Zygmunta III Wazę i mianowany podczaszym litewskim. Cztery lata potem znalazł się wśród grona senatorów, był reprezentantem ziemi żmudzkiej. W 1602 roku objął dowództwo armii polskiej - do jego najbardziej spektakularnych dokonań należało rozgromienie Szwedów pod Kircholmem, bitwa pod Białym Kamieniem w 1604 roku i trzy lata później pod Guzowem. W 1605 roku mianowany został hetmanem wielkim litewskim. VI 1611 - X 1612, w efekcie wypraw na Moskwę, był tam... wicekrólem. W 1616 roku został wojewodą wileńskim. Ciężko chory podjął się dowodzenia w bitwie pod Chocimiem, jednak w jej trakcie zmarł, nie doczekawszy układów pokojowych.

Karol Chodkiewicz (1904-1921) - powstaniec śląski wywodzący się z rodu poprzednika. Służył jako kapral w 1. Korpusie Kadetów we Lwowie i wraz z kilkudziesięcioma kolegami - łamiąc szkolny zakaz - przedostał się na Górny Śląsk na wieść o wybuchu III Powstania. Ukrywając się przed wysokimi rangą dowódcami, którzy natychmiast dowiedzieli się o tym wyczynie i otrzymali rozkaz odstawienia zbiegów do szkoły, znalazł się w szeregach 8 "Pszczyńskiego" Pułku Powstańczego i objął funkcję zwiadowcy. poległ 21 V w bitwie pod Lichynią.

1930.03.13 - 2002.10.07 był patronem dzisiejszej ul. św. Andrzeja Boboli. Na mapach z lat 50-tych jego imię nosił również fragment ulicy od Rakowieckiej na północ (do dzisiejszej ul. Batorego). Tamta ulica oznaczona była (1), ul. Chodkiewicza (2) to do 1962.04.12 dzisiejsza ul. Oszczepników.

Ciekawostki

W latach 30 XX w. projektowano ją jako część założenia urbanistycznego z pl. Narodowym na skrzyżowaniu Madalińskiego i al. Niepodległości. Chodkiewicza miała biec ze zbiegu ulic Batorego i planowanej Uniwersyteckiej (przecinającej osiedle przy Opoczyńskiej i Kieleckiej) w kierunku Wyględowa. Jej bieg częściowo pokrywał się z dzisiejszą ul. Boboli. Z planów pozostał krótki odcinek między Wołoską a Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich.

Stan obecny:

Data nadania nazwy: 2002.10.07

KomentarzeKomentarze (0)