Położenie

Dzielnice
Mokotów
Osiedla
Wyględów

Informacje

Dodaj treść

Bełz miasto na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, położone nad Sołokiją, w Kotlinie Pobuża. Stolica województwa bełskiego Korony Królestwa Polskiego I Rzeczypospolitej w latach 1462-1793. Prawa miejskie od 1377 r.
 

Ciekawostki

Stan obecny:

Bloki osiedla Bełska.
Powstało w latach 70 XX w. wg proj. Zasława Malickiego i Jadwigi Grębackiej. Jest to 6 bloków 10-piętrowych z większymi mieszkaniami.

Nr 1\3: Zespół Szkół nr 39 im. prof. E. Jankowskiego. Powstała w 1934 jako Publiczna Dokształcająca Średnia Szkoła dla Młodzieży Pracującej przy Chłodnej 9\11. Dyrektorem został Jan Jankowski. W 1939 szkoła spłonęła w czasie bombardowania. Przez czas trwania okupacji działały tu tajne komplety. W 1940 hitlerowcy założyli tu Obowiązkową Szkołę Zawodową nr 7. Po wojnie, od 1946 szkoła działa już jako Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa nr 4 na polnej 46a. W 1948 szkoła przenosi się na E. Plater 29 i otrzymuje teren przy Bełskiej. W 1952 szkoła otrzymuje nazwę Zasadnicza Szkoła terenów Zieleni. W 1956 powstaje pierwsza szklarnia. W 1970 powstał budynek szkoły w obecnym miejscu. W 1977 powstaje Zespół Szkół Ogrodniczych. W 1980 otwarto Izbę Pamięci. W 1985 szkoła otrzymuje dzisiejszego patrona.
CXVI Liceum Ogólnokształcące. Powstaje w 1998 jako oddzielna szkoła.
XXXIII Liceum Profilowane.
Technikum Ogrodnicze.
Technikum Uzupełniające.
Szkoła Policealna nr 15.
Szkoła Policealna nr 51 dla dorosłych.
Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza.


Nr 5: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12.

Nr 7: Kanadyjska Szkoła Podstawowa nr 84.

Nr 26: w tym domu mieszkał Zdzisław Hryniak (1930-2008) - architekt, projektant zespołu obiektów Kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP na Wrzecionie (ul. Przy Agorze 9) i centralnego gmachu Stowarzyszenia PAX.

Data nadania nazwy:

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (0)