Położenie

Dzielnice
Mokotów
Osiedla
Służewiec Wyględów

Informacje

Dodaj treść

Wołoszczyzna - historyczna kraina w południowej części Rumunii (między Karpatami Południowymi a dolnym Dunajem), gdzie Polacy toczyli bitwy z Turkami, zakończone pokojem zawartym w 1699 roku w Karłowicach.

Ciekawostki

Powstała jako droga graniczna między wsiami Rakowiec i Mokotów. Na pocz. XX w. biegła przez Wojenne Pole Mokotowskie jako przedłużenie Topolowej (Niepodległości) do Madalińskiego. W 1919 otrzymała dzisiejszą nazwę. W latach 30 bieg za ul. Narbutta wybrukowano kamieniem polnym, a w 1938 wydzielono z ulicy część nazwaną Św. Andrzeja Boboli. Stały tu niewielkie domy i wille. W 1944 większość zabudowy zniszczono.

Stan obecny:
Nr 12: Galeria Mokotów. Pierwszą część galerii zbudowano w 2000, drugą oddano w 2002. Łącznie dało to ok. 60.000 m2 powierzchni.
Kładka. Łączy Galerię Mokotów i kompleks biurowy. Długość kładki wynosi ponad 80 m.
Nr 16: Biurowiec Plaza 2000.
Nr 18: Biurowiec Curtis Plaza. Powstał na pocz. lat 90 XX w.

Bloki Osiedla Wierzbno. Powstały w 1955-70 wg proj. Wacława Kłyszewskiego, Jerzego Mokrzyńskiego, Eugeniusza Wierzbickiego i Zofii Fafiusowej.
Nr 86: ~ Państwowa Szkoła Lotnicza i Samochodowa. Powstała w 1927.
 
 Nr 88: w tym domu mieszkali Janina Karczmarewicz-Fedorowska (1910-1997) i Grzegorz Fedorowski (1901-1983) - małżeństwo lekarzy i literatów. On podczas okupacji hitlerowskiej służył m.in. w 27 Wołyńskiej Dywizji AK. Był autorem m.in. "Pocztu wielkich medyków", "Ze wspomnień starego lekarza", "Ludzi w białych fartuchach", "Leśnych ogni" i biografii Ludwika Hirszfelda. Wspólnie z żoną przygotował do druku wybór aforyzmów "Kto pyta nie błądzi".
Nr 137: Centralny Szpital Kliniczny MSWiA. Budynki powstały w 1947-51 wg proj. Juliana Sadłowskiego i Leopolda Koehlera. Szpital otwarto 08.10.1951. Pierwszym dyrektorem placówki został ppłk Kamil Warman. W momencie otwarcia CSK liczył 13 jednostek organizacyjnych, tj. 7 oddziałów szpitalnych: chirurgiczny, chorób wewnętrznych, ginekologiczno-położniczy, noworodkowy, dermatologiczny, laryngologiczny i okulistyczny, 3 zakłady-pracownie: anatomii patologicznej, rtg i fizykoterapii oraz laboratorium analityczne, pogotowie lekarskie i aptekę, a także dwie komisje lekarskie. Z biegiem czasu powstały nowe oddziały: urazowo-ortopedyczny, kardiologiczny, chirurgiczny dzienny, a w oddziałach szpitalnych powstawały nowe pracownie specjalistyczne: elektrokardiograficzna, endoskopowa, encefalograficzna, etc. 07.08.1990, decyzją gen. Kiszczaka otwarto tu kaplicę, którą erygował Prymas Polski J. Glemp. W 2000 kaplica otrzymała wezwanie Miłosierdzia Bożego.
Studnia Oligoceńska.
Nr 141: Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.
Ogródki działkowe.


Data nadania nazwy: rok 1919 z przerwą 1967.04.28 - 1992.12.18, kiedy to nosiła imię Władimira Komarowa.

KomentarzeKomentarze (2)
Zdjęcie
Hello World! https://helloworld.com?hs=e3e443b9f688740863e92de70d1f1c0d& 2022-09-13 21:24:13

17r7gz

Zdjęcie
h=e3e443b9f688740863e92de70d1f1c0d-
2022-05-02 07:51:58

zwzriwv5