Odolany

Informacje

Odolany - wzmiankowana już w 1528 roku 5-łanowa wieś należąca do dziekanii warszawskiej. W czasach rozbiorowych istniało tu już 18 gospodarstw, później została podzielona na wieś, kolonię i folwark nazwany Jelonki. W czasach Królestwa Polskiego stała się miejscem osadzenia włościan wywłaszczonych z Ujazdowa a także Mokotowa. W samej wsi mieszkało wówczas blisko 160 osób. Po upadku powstania listopadowego wieś znalazła się w granicach gminy Blizne, należąc jednocześnie do parafii Wola. W połowie lat `80 liczyły blisko 10 ha ziemi dworskiej, 224 ha ziemi włościańskiej i ok. 170 mieszkańców. Z racji gliniastych ziem działały tu cegielnie, szczególnie w pobliżu arterii wylotowej na Blizne. Wówczas też na jej północnych krańcach wzniesiony został fort Wolski, a w latach 1901-03 położono tu tory kolejowe linii kaliskiej. Między 1922 a 1929 roku powstało tu całe zaplecze kolejowe wraz z dwiema stacjami: postojową Szczęśliwice i rozrządową Włochy. W 1951 roku została włączona wraz z sąsiednimi terenami w granice administracyjne stolicy.

Obszar

Teren położony w obrębie: ul. Wolska, linia kolejowa na tyłach Elektrociepłowni Wola, ul. Dźwigowa (wiadukt), linia kolejowa do wysokości Glinianki Podwójnej, linie kolejowe do wysokości Ronda Zesłańców Syberyjskich ze stacją Warszawa-Reduta Ordona (fragmentarycznie wzdłuż ul. Chylońskiej i ul. Drukarzy), linia kolejowa ze stacją Warszawa-Wola i Warszawa-Kasprzaka do przecięcia z ul. Wolską (fragmentarycznie wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia).