Położenie

Dzielnice
Wola
Osiedla
Odolany

Informacje

Dodaj treść

Julian Konstanty Ordon (1810-1887) - oficer Wojska Polskiego i powstaniec listopadowy. Za osiągnięcia podczas bitew pod Ostrołęką i Olszynką Grochowską odznaczony Orderem Virtuti Militari. Zasłynął z obrony Warszawy w trakcie powstania listopadowego, kiedy reduta nr 54, którą dowodził, została wysadzona w powietrze. Adam Mickiewicz nawiązał do tego wydarzenia w wierszu "Reduta Ordona". Jednakże przekaz autora o śmierci dowódcy nie jest prawdą, bowiem Ordon uległ jedynie poparzeniu. Po powstaniu przebywał na emigracji w Anglii, gdzie wstąpił do masonerii angielskiej, związał się też z Towarzystwem Demokratycznym Polskim. W 1848 roku wyjechał do Italii. Chciał wstąpić do legionu Mickiewicza, zasilił jednak szeregi Legii Lombardzkiej. Później służył jeszcze w armii sardyńskiej, a w 1856 roku wyjechał do Francji. W Kolegium Rządowym w Meaux otrzymał stanowisko profesora. Powrócił do Włoch, gdzie służył jeszcze w armii. Zginął śmiercią samobójczą we Florencji.
Spoczywa: Grób na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Ciekawostki

Powstała w związku z wydarzeniami na Woli w kolejną rocznicę Powstania Listopadowego. Ulica w latach 60. XX wieku, w związku z przebudową siatki ulic w tym rejonie (m. in. skróceniem ul. Prądzyńskiego), została "przesunięta" około 50 metrów na wschód na całej swej długości. Pozostałością po "starej" ul. Ordona jest ulica znajdująca się pomiędzy ul. Jana Kazimierza i Wschowską, która... również nosi nazwę ul. Ordona i biegnie równolegle do głównej ulicy. Ta "stara" ul. Ordona stanowi własność Polskiej Akademii Nauk i mieści się przy niej nowy budynek Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Według podań przekazywanych przez warszawskich taksówkarzy, ulica w latach 80. XX wieku słynęła z "wtórnego" handlu paliwem przez przez pracowników przedsiębiorstw zaopatrzeniowych.


Stan obecny:


 
Data nadania nazwy: 1921.07.05


Podziękowania dla p. Pawła Tuzinka.

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (0)