Bodzanty

Położenie

Dzielnice
Wola
Osiedla
Odolany

Informacje

Dodaj treść

Są dwie postacie o tym imieniu.
Bodzanta (ok. 1290-1366) - biskup krakowski pochodzący z rodu Porajów. W 1329 roku po raz pierwszy wyjechał do siedziby papieża w Awinionie. po powrocie zarządzał dobrami kościelnymi, prowadząc również spory majątkowe z królem Kazimierzem III Wielkim. W 1346 roku po raz drugi pojechał z wizytą do papieża a po powrocie w 1348 roku mianowany został biskupem krakowskim. Był założycielem miasta Bodzentyn.

Bodzanta (ok. 1320-1388) - wielkorządca krakowski pochodzący z rodu Szeligów. W 1350 roku został kanonikiem krakowskim, już jako arcybiskup dążył po śmierci Kazimierza III Wielkiego do zjednoczenia ziem polskich - planował nawet ślub Jadwigi Andegaweńskiej z księciem mazowieckim Ziemowitem IV. Koronował jednak Jadwigę i Władysława Jagiełłę, godząc się z postanowieniami unii polsko-litewskiej zawartej w Krewie, której sam był współtwórcą.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy:
1938.01.01.

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (0)