Położenie

Dzielnice
Wola
Osiedla
Odolany

Informacje

Dodaj treść

Stanisław Gabriel Worcell (1799-1857) - działacz rewolucyjno-demokratyczny, pisarz, publicysta.  Przyszedł na świat w rodzinie szlacheckiej osiadłej w Stepaniu na  Wołyniu, kształcił w Liceum Krzemienieckim. Był członkiem loży  masońskiej, należał też do wileńskiego Towarzystwa Szubrawców a  następnie zaprzyjaźnił się z Walerianem Łukasińskim, aktywnie działając w  jego Wolnomularstwie Narodowym i Towarzystwie Patriotycznym. Podczas  powstania listopadowego walczył w rodzinnych stronach, był również  posłem na sejm powstańczy. Za swoją postawę odznaczony został Krzyżem  Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Po upadku zrywu wyemigrował do  Francji, gdzie był jednym ze współpracowników Joachima Lelewela i  współtwórcą Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. Po ujawnieniu jego  współpracy z karbonariuszami został w 1833 roku wydalony do Belgii, skąd  po dwóch latach - w następstwie głoszenia idei rewolucyjnych - musiał  uciekać do Anglii. Tam założył Gromady Ludu Polskiego a jego najbliższym  współpracownikiem został Tadeusz Krępowiecki. Był zwolennikiem  własności kolektywnej (opisał ją w rozprawie "O własności") a idee rewolucji demokratycznej wzbogacił myślami przewodnimi socjalizmu utopijnego. Zmarł w Londynie.

Ciekawostki

Stan obecny:

 Data nadania nazwy: 1974.12.20

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (0)