Miedzeszyn

Informacje

Miedzeszyn - osada rolnicza położona w rozwidleniu dzisiejszego Wału Miedzeszyńskiego i Traktu Lubelskiego, a także na północny wschód od tej drugiej ulicy, w XIX w. należąca do powiatu warszawskiego (gmina Zagóźdź, parafia Zerzeń). Wzmiankowana już w XIII w. należała do opactwa czerwińskiego i była ważnym miejscem przepraw przez rzekę. W XVI w. liczyła ok. 170 ha (ówczesne 10 łanów), w następnym wieku założono tu folwark. Początkowo było tu kilka gospodarstw, pod koniec XVIII w. już ponad 20. W czasach pruskich stała się własnością prywatną. Tuż przed wybuchem powstania listopadowego istniało tu 28 gospodarstw a liczba mieszkańców dochodziła do 200. Działała tu wytwórnia wina szampańskiego (przeniesiona w 1857 roku na Grochów) i liczący 555 mórg (ok. 290 ha) wzorcowe gospodarstwo folwarczne z 1 budynkiem murowanym i 10 drewnianymi. Po uwłaszczeniu w 1864 roku mieściła się tu siedziba gminy. Na początku XX w. liczba mieszkańców wyniosła ponad 300, działały tu również 32 gospodarstwa, działał wiatrak oraz karczma. Niedługo potem warszawiacy docenili uroki tego miejsca i założyli tu osiedle letniskowe na wzór tego w pobliskiej Falenicy. W okresie międzywojennym tereny te należały właśnie do gminy Falenica, liczyły już ponad 120 domów i 430 stałych mieszkańców. W 1951 roku wraz z okolicznymi wsiami znalazły się w granicach administracyjnych stolicy.

Obszar

Teren położony w obrębie: Kanał Zagoździański od wysokości skrzyżowania ulicy Zasadowej z ulicą Draceny na południe, ul Bysławska, ul. Tawułkowa, ul. Małowiejska, linia kolejowa, ul. Arniki, ul. Sarny, ul. Lokalna, ul. Techniczna, ul. Napoleona Bonaparte, ul. Przełęczy, ul. Sztygarów, ul. Młodzieży (wraz z leśnym przedłużeniem), ul. Derwida, ul. Aleksandrowska, ul. Żeglarska, ul. Rusałki, ul. Mozaikowa, ul. Lewkonii, ul. Draceny do skrzyżowania z ulicą Zasadową i dalej na zachód do Kanału Zagoździańskiego.