Kamienica Zawadzkiego

Mapa

Położenie

Dzielnica
Śródmieście
Osiedle
Nowe Miasto Stare Miasto
Ulica
Mostowa

Informacje

Powstała ok. 1815 dla Mikołaja Zawadzkiego. W 1944 zniszczona, odbudowana w 1951-4 pod kierunkiem Krystyny Jakimowicz - Malinowskiej. W czasie rekonstrukcji powiększono gzymsy nad oknami.