Żerań

Informacje

Żerań - wzmiankowana już w XIV w. dawna wieś książęca, będąca miejscem przeprawy przez Wisłę. Tuż przed potopem szwedzkim liczyła ok. 220 hektarów. Była ona wówczas własnością Kamedułów z Bielan, którym nadał ją król Władysław IV Waza. Po pierwszym rozbiorze Polski znajdowało się tu 10 gospodarstw, w XIX w. teren wsi powiększył się do ponad 320 ha, z czego 2/3 liczył powstały tu folwark. Nadal istniała tu wieś (ok. 80 hektarów) a także trzy kolonie, zajmujące nieco mniej niż 30 hektarów powierzchni. Od lat '30 XX w. rozpoczęła się industrializacja tych terenów, które w 1951 roku włączono do Warszawy. Dziś to głównie tereny przemysłowe (Elektrociepłownia Żerań, Port Żerański, Kanał Żerański), choć część osiedla jest zamieszkana.

Obszar

Teren położony w obrębie: Trasa Toruńska, ul. Białołęcka, ul. Włodkowica, ul. Szlachecka, ul. Płochocińska, projektowana Trasa Mostu Marii Skłodowskiej-Curie (między ul. Młyńską a ul. Szklarniową i na południe od ul. Boreckiej z hipotetycznym przedłużeniem poza ul. Czołową i dalej fragmentarycznie wzdłuż ul. M. Kątskiego i północnej granicy terenu Zakładów Farmaceutycznych „Polfa”), Trasa Mostu Marii Skłodowskiej-Curie (wzdłuż ul. Obrazkowej i Świderskiej), nurt Wisły.