Falenica

Informacje

Falenica - niegdyś wieś szlachecka wzmiankowana już w 1408 roku. W 1827 roku liczyła ok. 40 mieszkańców i 6 budynków. Znajdowała się nieopodal osady Błota, położona była przy samej Wiśle, dlatego też w okresie międzywojennym, podczas prac przy budowie wału wiślanego, została zlikwidowana. Od 1894 roku istniało już wszak letnisko o tej samej nazwie, położone w pobliżu kolejowej linii otwockiej. Należało do powiatu warszawskiego (gmina Zagóźdź, parafia Zerzeń). W 1905 roku istniały tu 43 domy a liczba stałych mieszkańców nie przekraczała 140. Zadziwiająca była ówczesna infrastruktura: hotel z restauracją, 3 piekarnie, 12 sklepów i teatr letni nastawione było zapewne na przyjeżdżających tu warszawiaków, miejscowi zatrudnieni byli ponadto w istniejącej tu cegielni, tartaku oraz hucie szkła. W 1924 roku letnisko otrzymało prawa miejskie i zostało siedzibą gminy o tej samej nazwie. W latach 1940-42 istniało tu getto dla Żydów (o czym przypomina pomnik ku pamięci pomordowanych Żydów z okresu II Wojny Światowej), w 1951 roku gmina została włączona w granice Warszawy. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od imienia Chwalisław (Falisław – być może założyciel), chociaż w przekazach rodowitych mieszkańców istnieje legenda o cudownych ocaleniach w trakcie wylewów Wisły, co można tłumaczyć, jako „fale nic tu nie zrobiły”.

Obszar

Teren położony w obrębie: nurt Wisły, równolegle na południe do ul. Retmańskiej, ul. Werbeny, ul. Ziarnista, ul. Brücknera, ul. Napoleona Bonaparte, ul. Techniczna, ul. Lokalna, ul. Sarny, ul. Arniki, linia kolejowa, ul. Małowiejska, ul. Liliowa, ul. Bysławska.