Żytomierska

Położenie

Dzielnice
Targówek
Osiedla
Bródno

Informacje

Dodaj treść

Żytomierz - miasto na Ukrainie, położone na Wyżynie Wołosko-Podolskiej, nad rzeką Teterew. Założone w 884 roku, włączone w 1320 roku do Wielkiego Księstwa Litewskiego przez Giedymina, w 1444 roku z rąk Kazimierza Jagiellończyka otrzymało prawa miejskie. Na mocy Unii Lubelskiej w 1569 roku - podobnie jak i cała południowa część Wielkiego Księstwa Litewskiego - zostało przyłączone do Korony i pozostawało w jej granicach aż do II rozbioru (1793), po czym znalazło się w granicach Rosji. Nigdy już nie powrócił do Polski - na mocy traktatu ryskiego z 18 III 1921 roku kończącego wojnę polsko-bolszewicką znalazł się w składzie Ukraińskiej SRR. Stąd pochodzili m.in. pisarz Tadeusz Borowski, gen. Jarosław Dąbrowski oraz pilot i aktor Mieczysław Pawlikowski.

Ciekawostki

Data nadania nazwy: Przed II wojną światową.

Niegdyś ulica biegła po obu stronach ul. Wysockiego. Obecie istnieje tylko odcinek zachodni.

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (0)