Położenie

Dzielnice
Bemowo
Osiedla
Jelonki Północne

Informacje

Dodaj treść

Kazimierz Wyka (1910-1975) - historyk i krytyk literatury, filmu oraz teatru, eseista.  Pochodził z podkrakowskich Krzeszowic, w latach 1928-32 studiował  filologię polską, po czym jako stypendysta Funduszu Kultury Narodowej  wyjechał do Belgii i Francji. Tuz po zakończeniu studiów odkrył go  Kazimierz Wierzyński i na łamach redagowanej przez siebie "Kultury"  zamieścił jego debiutancki artykuł "Czas i człowiek w Nocach i dniach".  W 1934 rok został asystentem w seminarium historii literatury polskiej  swojej uczelni, prace nad habilitacją przerwał wybuch wojny, której cały  okres spędził w rodzinnej miejscowości, pracując jako robotnik w  rodzinnym tartaku, działając również w tajnym nauczaniu. Po wyzwoleniu  powrócił do pracy akademickiej, habilitując się a w 1948 roku uzyskując  profesurę. Do 1950 roku był redaktorem naczelnym "Twórczości", w latach  1953-70 kierował Instytutem Badań Literackich PAN, którego był  współzałożycielem. Był posłem na Sejm PRL I kadencji (1952-56), w latach  1963-65 pełnił funkcję prorektora macierzystej uczelni. Po zmianach  politycznych w 1970 roku został odwołany z pełnionych stanowisk i  przeniesiony na przymusową emeryturę. W swoim dorobku miał kilkaset  publikacji prasowych i książkowych. Te najważniejsze to m.in.:  monografie "Aleksander Fredro", "Baczyński i Różewicz", "Cyprian Norwid, poeta i sztukmistrz", "Ideologia i warsztat Matejki w ich wzajemnym stosunku", "Juliusz Słowacki a współczesność", "Makowski", "Norwid w Krakowie", "O sztuce pisarskiej Sienkiewicza", "Reymont czyli Ucieczka do życia", "Thanatos i Polska czyli O Jacku Malczewskim" a także "Badania historycznoliterackie w latach 1950-1958", "Duchy poetów podsłuchane", "Literatura okresu romantyzmu", "Legenda i prawda Wesela", "Młoda Polska", "Modernizm polski", "O Panu Geldhabie;", "O Panu Tadeuszu; słów kilka", "O potrzebie historii literatury", "O realizmie romantycznym", "Pogranicze powieści", "Pokolenia literackie", "Rzecz wyobraźni", "Stara szuflada i inne szkice z lat 1932-1939", "Wędrując po tematach", "Wyznania uduszonego", "Życie na niby; Pamiętnik po klęsce", "Zarys współczesnej literatury polskiej". Zmarł w Krakowie.

Spoczywa:
Cmentarz Salwatorski w Krakowie.

Ciekawostki

Stan obecny:

 Data nadania nazwy: 1977.12.05

KomentarzeKomentarze (0)