Położenie

Dzielnice
Mokotów
Osiedla
Stary Mokotów

Informacje

Dodaj treść

Wygoda - wzmiankowana już w XVIII w. karczma znajdująca się po prawej stronie Wisły, przy trakcie brzeskim. Z czasem stała się niewielką osadą, której mieszkańcy uprawiali rolę na potrzeby obsługi podróżnych i drobnego handlu. Tuż przed wybuchem powstania listopadowego w jej skład wchodziło 5 gospodarstw, w których żyło i pracowało 42 mieszkańców. Zniszczona podczas walk o Olszynkę Grochowską i Wawer. Prawdopodobnie szybko odbudowana (z racji korzystnego położenia), w 1877 roku znalazła się w składzie dóbr Gocławek należących do przemysłowca Karola Osterloffa, nadal liczyła 5 gospodarstw i ok. 18 ha gruntu (32 morgi). Prawdopodobnie pod koniec XIX w. powstał tu folwark, całość liczyła ok. 120 ha (165 mórg dworskich i 37 mórg włościańskich), miała wówczas 85 stałych mieszkańców i należała do powiatu warszawskiego, gmina Wawer, parafia Praga. W okresie międzywojennym przekształciła się w osiedle letniskowe. Wraz z okolicznymi terenami w 1951 roku znalazła się w granicach Warszawy.
Taką samą nazwę nosiły również XIX -wieczna karczma położona w powiecie warszawskim (gmina Falenty, parafia Raszyn), licząca 1 morgę powierzchni i 11 mieszkańców oraz osada w powiecie warszawskim (gmina Nowo-Iwiczna, parafia Piaseczno). Dziś to nazwa 46 miejscowości w Polsce.

Ciekawostki

Stan obecny:

 Data nadania nazwy:

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (0)