Położenie

Dzielnice
Wilanów
Osiedla
Kępa Zawadowska

Informacje

Dodaj treść

Włóka - dawna miara powierzchni gruntu ornego licząca w Polsce 30 mórg, czyli ok. 16,8 hektarów; łan. Taką nazwę nosiło również narzędzie rolnicze złożone z kilku połączonych ze sobą belek, ścinające górną warstwę ziemi i jednocześnie spulchniające i wyrównujące jej powierzchnię.

Ciekawostki

Nazwa nadana wg obowiązującego tu klucza "miar".
 Stan obecny:
 Data nadania nazwy:

KomentarzeKomentarze (0)