Położenie

Dzielnice
Targówek
Osiedla
Bródno

Informacje

Dodaj treść

Wacław Tokarz (1873-1937) - historyk, polityk, legionista, pułkownik WP. Przyszedł na świat w Częstochowie, kształcił w Krakowie w zakresie historii i chemii. Od 1908 roku - już jako profesor - kierował Katedrą Historii Powszechnej i Austriackiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizował się w powstaniach narodowych, aktywnie działał w ruchu strzeleckim, stając się szybko prezesem Drugiej Krakowskiej Drużyny Strzeleckiej. Zaprzyjaźniony z Józefem Piłsudskim rozpowszechniał jego idee wśród swoich studentów. W 1914 roku wstąpił do wojska, zbliżając się ideowo do obozu Władysława Sikorskiego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pozostał w armii do 1927 roku, kierując Wojskowym Instytutem Naukowo-Wydawniczym. Zmuszony do przejścia w stan spoczynku po uchyleniu zarzutów Marszałka wobec Wojskowego Biura Historycznego objął Katedrę Nowożytnej Historii polski na Uniwersytecie Warszawskim. Do jego najsłynniejszych publikacji zaliczyć należy "Ze studiów nad sejmem walnym za Zygmunta Augusta" (doktorska), "Warszawa przed wybuchem powstania 17 kwietnia 1794 roku", „Sprzysiężenie Wysockiego i noc listopadowa, „Insurekcja Warszawska 1794 roku, „Wojna polsko-rosyjska 1830 i 1831 roku, „Pomniki Prawa Rzeczypospolitej Krakowskiej 1815-1848 oraz "Armia Królestwa Polskiego 1815-1830". Zmarł w Warszawie. Spoczywa: Cmentarz Powązkowski, kwatera 98, rząd V, miejsce 1\2. Na grobie plakiet autorstwa Czesława Makowskiego.

Ciekawostki

Stan obecny:    

Bloki osiedla Bródno. Powstały w 1964-1983 wg proj. Jerzego Stanisławskiego, Janiny i Tadeusza Szuleckich. Po rozstrzygniętym w 1961 konkursie na osiedle na 60.000 osób, trzeba było wysiedlić z 371 hektarów 7500 osób i uzbroić cały teren. Powstało tu ok. 200 bloków, w których zamieszkało ok. 80.000 osób.    

Data nadania nazwy: 1975.03.03, z uporządkowaniem przebiegu 1976.10.24

KomentarzeKomentarze (0)