Położenie

Dzielnice
Wola
Osiedla
Czyste

Informacje

Dodaj treść

Emanuel Szafarczyk (1840-1865) - nazwisko przybrane Jan Kamiński, ps. Aleksander Bezręki, Holzendorf. Szybko związał się z ruchem niepodległościowym, biorąc udział w przygotowaniach do powstania styczniowego (m.in. nadzorował zbieranie funduszy). Członek warszawskiej policji narodowej. Po wybuchu powstania został dowódcą 32-osobowego oddziału warszawskich żandarmów – sztyletników, wykonujących wyroki na szpiegach, zdrajcach i szczególnie znienawidzonych rosyjskich urzędnikach (stąd nazwa oddziału). Organizator zamachów na Aleksandra Wielopolskiego i Fiodora Fiodorowicza Trepowa. 20 września 1864 r. Szafarczyk, ukrywający się w Warszawie pod zmienionymi nazwiskami, został aresztowany wskutek denuncjacji przez przyjaciela. Więziony w X. Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Po okrutnym śledztwie został powieszony 17 lutego 1865 r. na stokach warszawskiej Cytadeli, wraz z naczelnikiem Warszawy Aleksandrem Waszkowskim, w ostatniej publicznej egzekucji powstańców styczniowych.

Ciekawostki

Stan obecny:

Do 2018 roku nosiłą nazwę Jana Szymczaka (od 24.11.1961).

Data nadania nazwy: 2018 rok

KomentarzeKomentarze (0)