Położenie

Dzielnice
Targówek
Osiedla
Bródno

Informacje

Dodaj treść

Władysław Syrokomla wł. Ludwik Władysław Franciszek Kondratowicz herbu Syrokomla (1823-1862) - poeta i tłumacz zwany "lirnikiem wioskowym". Pochodził ze Smolgowa - niewielkiej wsi w dzisiejszym obwodzie mińskim na Białorusi. Kształcił się w Nieświeżu i Nowogródku, następnie został kancelistą w dobrach Radziwiłłów. Od 1844 roku do końca życia był dzierżawcą wsi - początkowo Załucza, później Borejkowszczyzny pod Wilnem. Zadebiutował właśnie w 1844 roku gawędą poetycką "Pocztylion". W swym dorobku autorskim miał również dramaty historyczne ("Kacper Karliński"), gawędy wierszem ("Janko Cmentarnik" czy "Wielki Czwartek") oraz satyry ("Niewinnej duszyczce"). Tłumaczył głównie z łaciny (utwory J. Kochanowskiego, S. Klonowica i M. Sarbiewskiego), niemieckiego (wiersze J. W. Goethego i H. Heinego) oraz rosyjskiego (twórczość M. Lermontowa czy T. Szewczenki). Zaangażowany w liczne działania patriotyczne był prześladowany przez władze carski i wielokrotnie osadzany w areszcie domowym. Zmarł w Wilnie.
 
 Spoczywa:
Cmentarz Na Rossie w Wilnie.

Ciekawostki

Ulica powstała na pocz. XX w. jako ul. Mikołajewska. Po przyłączeniu do Warszawy w 1916 zmieniono nazwę na dzisiejszą. Tu powstała pierwsza apteka na Bródnie w latach 20 XX w., należąca do Rościszewskich.Stan obecny:
Bloki osiedla Bródno. Powstały w 1964-1983 wg proj. Jerzego Stanisławskiego, Janiny i Tadeusza Szuleckich. Po rozstrzygniętym w 1961 konkursie na osiedle na 60.000 osób, trzeba było wysiedlić z 371 hektarów 7500 osób i uzbroić cały teren. Powstało tu ok. 200 bloków, w których zamieszkało ok. 80.000 osób.
Nr 27: w tym domu mieszkał Romuald Grodzki (ur. 1932) - rzeźbiarz, konserwator zabytków (rekonstrukcje w pałacach w Wilanowie, w Łazienkach oraz Zamku Królewskim), projektant pomnika Bolesława Prusa (1963) i Janusza Kusocińskiego (1968), autor wielu rzeźb znajdujących się w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego oraz Muzeum Sportu. 
 
 Data nadania nazwy: 1921.07.05

KomentarzeKomentarze (0)