Położenie

Dzielnice
Bemowo
Osiedla
Jelonki Południowe

Informacje

Dodaj treść

Syn Pułku - w okresie wojen napoleońskich dziecko, najczęściej sierota po towarzyszach broni lub markietankach, przygarnięte przez oddziały wojskowe. Dzieci takie, najczęściej chłopcy, pełnili zwykle funkcje chłopców na posyłki, doboszów lub łączników. Później takim mianem określano każdego młodocianego żołnierza.

Ciekawostki

Stan obecny:

Bloki osiedla Jelonki. Powstały w 1973-7 wg proj. Andrzeja Skopińskiego.
Nr 2: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Bemowo.
Nr 6: Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Reduta.

Data nadania nazwy: 1973.05.15

KomentarzeKomentarze (0)