Stojowskiego Zygmunta

Położenie

Dzielnice
Białołęka
Osiedla
Dworska

Informacje

Dodaj treść

Zygmunt Denis Antoni Jordan de Stojowski (1870-1946) - kompozytor, pianista, pedagog, znakomity lingwista. Przyszedł na świat między 1863 a 1876 rokiem (1870 jest najbardziej prawdopodobny, ale nie pewien) w podkieleckich Strzelcach. Jako młody chłopak przeprowadził się wraz z rodzicami do Krakowa, gdzie prowadzili oni salon muzyczny, w którym bywał jego późniejszy przyjaciel Ignacy Jan Paderewski. Ukończył Gimnazjum św. Anny, prywatnych lekcji muzyki udzielał mu zaś Władysław Żeleński. już wtedy był częstym uczestnikiem koncertów miejscowego Towarzystwa Muzycznego. W 1887 roku wyjechał do Paryża, gdzie rozpoczął studia muzyczne (w Konserwatorium) a także humanistyczne (na Sorbonie) z zakresu filozofii, literatury i językoznawstwa (biegle władał polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim i językami klasycznymi). Od 1891 roku koncertował prawie w całej Europie. czternaście lat później opuścił stary kontynent i osiadł w Nowym Jorku. Był tam profesorem w Institute of Musical Art oraz w Von Ende School od Music (obecnie University of the State of New York), około 1920 roku - zyskawszy opinię znakomitego pedagoga - założył zaś własną szkołę muzyczną. W swym dorobku miał głównie dzieła fortepianowe ("Dumka", "Polish Idylls", "Deux mazurkas", "Fantaisie", "Scherzo-caprice", "Romance"), kantaty ("Wiosna" i "Modlitwa za Polskę" do słów Zygmunta Krasińskiego) ale również utwory orkiestrowe ("Suita Es-dur", "Symfonia d-moll", "Rapsodie symphonique"). Był aktywnym działaczem Fundacji Kościuszkowskiej i wieloletnim współpracownikiem periodyków muzycznych, w których podejmował problematykę pedagogiki fortepianowej. W 1938 roku przyjął obywatelstwo amerykańskie. Zmarł w Nowym Jorku.

Ciekawostki

Stan obecny:
 
Data nadania nazwy:
2004.09.16

KomentarzeKomentarze (0)