Położenie

Dzielnice
Bemowo
Osiedla
Jelonki Południowe

Informacje

Dodaj treść

Sternik - członek załogi jednostki pływającej, który kieruje okrętem wypełniając polecenia kapitana.

Ciekawostki

W okresie międzywojenny założone zostało tu miasto-ogród Jelonek. Ulica została wytyczona w najstarszej części osady. Mieszkali tu kolejarze, gazownicy, pracownicy elektrowni. Miasteczko włączono do Warszawy w 1951.
 
Stan obecny:
 
róg Powstańców Śląskich: Ujęcie Czwartorzędowej Wody. W budynku 5 letnich i 5 zimowych kranów. Woda czerpana z głębokości 48 metrów.
Krzyż przydrożny.

Bloki osiedla Lazurowa. Powstały w 1976-80 wg proj. Krzysztofa Stańczyka. 

Ujęcie Wody Oligoceńskiej. 6 kranów letnich i 7 zimowych, woda czerpana z gł. 270 m. 

Nr 125: Dom Kombatanta. Powstał w 1983. Mieszka tu ok. 180 osób w średnim wieku 83 lata.
Pomnik Pamięci walczących o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej w 50. rocznicę sierpnia 1994 r. Na granitowym obelisku fragment wiersza Baczyńskiego: Nasze ciała wieczne są rdza przeżera stary mundur ale synom, wnukom z rąk jeden kwiat wyrośnie  buntu. Pomnik odsłonięto w 1994, podobno na miejscu pomnika z 1987 „Polkom chwała, który przedstawiał młodą kobietę z automatem i torbą sanitarną.

Data nadania nazwy: 1954.04.12. Wcześniej nosiła imię (Józefa) Poniatowskiego.

KomentarzeKomentarze (0)