Położenie

Dzielnice
Białołęka
Osiedla
Tarchomin

Informacje

Dodaj treść

Śreniawici - rody rycerskie pieczętujące się herbem Szreniawa (w czerwonym polu srebrna rzeka zwana krzywaśń z również srebrnym zaćwieczonym krzyżem kawalerskim, zaś w klejnocie znajduje się głowa lwa pomiędzy dwoma myśliwskimi rogami ze złotymi dzwonkami sokolimi). Prawdopodobnie nadał go król Władysław Łokietek a legenda mówi o rycerzu Przybysławie Śreniawicie, który odsprzedał swojego konia a ten powrócił powrócił po trzech latach w towarzystwie tabunu swoich pobratymców, pokonując rzekę pełną niebezpiecznych zakoli (stąd w herbie rzeka z trzema zakolami). Po raz pierwszy pieczęć z jego wizerunkiem pojawiła się około 1370 roku. W wyniku unii horodelskiej z 1413 roku prawie całkowicie został przeniesiony na Litwę. Największe znaczenie odgrywali w XIV-XVI w., zaś najsłynniejsi jego mężowie to:
Jan Kmita z Wiśnicza (ok. 1330-1376) - protoplasta małopolskiej rodziny magnackiej, znakomity polityk i strateg. W latach 1351-67 piastował obowiązki starosty ruskiego i sieradzkiego, później lwowskiego oraz krakowski, który jako pierwszy posługiwał się herbową pieczęcią. Ufundował jeden z ołtarzy w katedrze Wawelskiej. Zginął tragicznie w Krakowie podczas tłumienia rozruchów polsko-węgierskich.
Piotr Kmita (1348-1409) - syn wspomnianego wyżej, kasztelan lubelski (1385-1401), starosta sanocki, łęczycki i sieradzki, wojewoda sandomierski (1401-1406) i krakowski (1406-09).
Mikołaj Kmita z Wiśnicza, Sobienia i Dubiecka (zm. 1447) - syn Piotra, kasztelan przemyski od 1433 roku.
Jan Kmita zwany Noskiem (zm. ok 1460) - syn Mikołaja, kasztelan przemyski i lwowski, które to urzędy objął po śmierci ojca.
Dobiesław Kmita z Sobienia i Wiśnicza (zm. 1478) - syn Mikołaja, brat Jana, pierwszy w dziejach wojewoda lubelski, piastujący tą funkcję od 1474 roku.
Piotr Kmita z Wiśnicza (1442-1505) - syn Jana, wojewoda krakowski i marszałek wielki koronny.
Stanisław Kmita Sobieński (1450-1511) - syn Jana, wojewoda bełski a później ruski.
Andrzej Kmita (zm. 1494) - syn Jana, starosta bełski i biecki.
Piotr Kmita Sobieński hrabia na Wiśniczu (1477-1553) - syn Stanisława, starosta krakowski i spiski, marszałek wielki koronny, jeden z najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi swoich czasów w Rzeczypospolitej.

Ciekawostki

Stan obecny:

Bloki osiedla Tarchomin. Powstały od 1979 do końca lat 80 wg proj. Jerzego Androsiuka dla 30.000 osób.
Data nadania nazwy: 1960.05.05 z uporządkowaniem przebiegu 1980.02.21 (podczas budowy osiedla).

KomentarzeKomentarze (0)