Położenie

Dzielnice
Targówek
Osiedla
Zacisze

Informacje

Dodaj treść

Są cztery postaci o tym imieniu.
Spytek z Melsztyna zwany też Spycimir Leliwita lub Spicimir ma Melsztynie de Lelewel et Fridemund (?-1352 lub 1354) - szlachcic pochodzący prawdopodobnie z Nadrenii. Jego kariera polityczna zaczęła się z objęciem tronu przez Władysława Łokietka w 1320 roku. Wcześniej był m.in. łowczym krakowskim i kasztelanem sądeckim Później stał się jednym z najbliższych doradców władcy, który niedługo po koronacji nadał mu urząd wojewody krakowskiego. Do czasu bitwy pod Płowcami (1331) został kasztelanem krakowskim. W imieniu Kazimierza Wielkiego określił Niemcom niezależność polski, później stał się jednym z najwybitniejszych administratorów kraju czasów średniowiecza. Stał się symbolem polskiej dumy i braku kompleksu niższości oraz poddaństwa. Jego rodzinna miejscowość, w której wybudował zamek, znajdowała się niedaleko Zakliczyna (dzisiejszy powiat tarnowski). Oprócz tego był właścicielem pięknego domu w Krakowie i ponad dwudziestu wsi.
 
 Spytko z Melsztyna herbu Leliwa (1363 lub 1364-1399) - wojewoda krakowski. Był wnukiem opisanego wcześniej. Swój urząd objął w wieku 21 lat. W 1385 roku był jednym z sygnatariuszy unii polsko-litewskiej zawartej w Krewie, doprowadzając do ślubu Jadwigi Andegaweńskiej w Władysławem Jagiełłą. W 1389 roku objął urząd kasztelana krakowskiego.Sześć lat później - z królewskiego nadania - otrzymał Podole. Poległ w bitwie z Tatarami pod Worsklą a jego ciało nigdy nie zostało odnalezione.
 
 Spytko z Melsztyna herbu Leliwa (prawdopodobnie 1388-1439) - możnowładca małopolski, syn poprzedniego. W 1407 roku miał odkupić rodzinne dobra utracone po śmierci ojca, nadal dysponując dość pokaźnym majątkiem. Pod wpływem teścia zainteresował się husytami, co w efekcie doprowadziło do jego otwartego konfliktu z biskupem krakowskim Zbigniewem Oleśnickim. Sprzeciwił się koronacji Władysława III, publicznie krytykował dziedziczność korony polskiej, opowiadał się za zniesieniem dziesięcin. Mimo to w 1437 roku został kasztelanem bieckim. dwa lata później został przywódcą koalicji wojsk możnowładców (tzw. konfederacji korczyńskiej), wymierzonej sprzymierzonym władzom kościelnym. Zginął w decydującej bitwie pod Grotnikami w zakolu Nidy. Spoczął w kościele w Piasku Wielkim.
 
 Spytko z Melsztyna herbu Leliwa zwany też Spytek z Melsztyna Tarnowski (przed 1438 - ok. 1503) - dworzanin królewski. Był synem poprzedniego. Wiadomo, ze studiował na Uniwersytecie Krakowskim a w latach 1454-55 był klerykiem. Zrezygnował jednak z życia zakonnego i został dworzaninem Kazimierza Jagiellończyka, który później mianował go kasztelanem zawichojskim.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy: 1960.05.05

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (0)