Skwer płk. Ignacego Boernera

Położenie

Dzielnice
Bemowo
Osiedla
Boernerowo

Informacje

Dodaj treść

Ignacy August Boerner (1875-1933) - inżynier mechanik, działacz państwowy. Pochodził ze  Zduńskiej Woli, kształcił w Kaliszu i w Darmstadt, gdzie na miejscowej  politechnice w 1902 roku ukończył studia. Od 1897 roku był członkiem  Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich, pięć lat później wstępując w  szeregi PPS, z czasem stając się jednym z najbliższych współpracowników  Józefa Piłsudskiego. Krótko był "prezydentem" proklamowanej przez  siebie Republiki Ostrowickiej, po czym musiał zbiec do Galicji.  Zamieszkał wówczas we Lwowie i tam aktywnie działał w PPS-Frakcja  Rewolucyjna. Po wybuchu I wojny światowej wstąpił do Legionów Polskich,  stając się komendantem Okręgu Radomskiego POW. W niepodległej już  Polsce najpierw został mianowany Komendantem Głównym Milicji Ludowej,  następnie służył w II Oddziale Sztabu Głównego WP, będąc w latach  1923-24 attaché wojskowym w Moskwie. W latach 1929-1932 w różnych  rządach pełnił funkcję ministra poczt i telegrafów. Zainicjował budowę  osiedla mieszkaniowego w pobliżu stawianej na należących wówczas do wsi  Babice ziemiach Transatlantyckiej Centrali Radiotelegraficznej. Do 1932  roku powstało łącznie 56 skanalizowanych i zelektryfikowanych domów a  także osiedlowe drogi. Od 1930 roku był z listy BBWR posłem na Sejm RP.  Zmarł w Warszawie. 28 IX 1936 roku osiedle otrzymało nazwę na jego  cześć.

Spoczywa:
 Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera 5A, rząd 7, miejsce 14.

Upamiętnienia:
 Pomnik na skwerze, odsłonięty w 1988 roku.
ul. Grotowska 15 - przed domem jego syna - kamień pamiątkowy.

Ciekawostki

Skwer położony u zbiegu ulic Gen. T. Kutrzeby i S. Kaliskiego.

Stan obecny:

Pomnik Ignacego Boernera (odsłonięcie - rok 1988).

 Data nadania nazwy: 2008.04.17

KomentarzeKomentarze (0)