Położenie

Dzielnice
Białołęka
Osiedla
Dworska

Informacje

Dodaj treść

Są trzy postaci o tym imieniu.

Skarbek z Gór(y) - postać opisana przez Jana Długosza, rzekomy wojewoda Bolesława Krzywoustego, który miał zostać wysłany przez władcę w 1109 roku do króla niemieckiego Henryka V. Gdy ten pokazał swój skarbiec, twierdząc iż tym pokona Polaków, poseł dorzucił tam swój pierścień, komentując krótko ""Idź złoto do złota, my wolimy żelazo"". Na takie zachowanie władca miał powiedzieć ""Habdank"", co po przekazaniu tej informacji polskiemu władcy stało się herbem owego posła.
 
Jakub Skarbek z Gór(y) (zm. 1438) - rycerz. Pochodził z Gór Wysokich Sandomierskich, stąd zapewne jego przydomek. Początkowo służył królowi Zygmuntowi Luksemburskiemu, tuz przed bitwą pod Grunwaldem znalazł się w wojsku Władysława II Jagiełły. Pięć lat później, jako jeden z najbardziej zaufanych ludzi władcy znalazł się w poselstwie do Turcji. W 1422 roku znalazł się wśród sygnatariuszy pokoju melneńskiego, zawartego pomiędzy Królestwem Polski, Wielkim Księstwem Litewskim a zakonem krzyżackim, od 1434 roku pełnił funkcję opiekuna ziemi lwowskiej.
 
Skarbek z Gór - jeden z bohaterów powieści ""Krzyżacy"" Henryka Sienkiewicza, rycerz znany zarówno w Polsce, jak i za granicami kraju. Być może jego pierwowzorem była postać opisana powyżej. Nazwa tej ulicy nawiązywałaby wówczas do innych okolicznych ulic, których patronami są sienkiewiczowscy bohaterowie."
 

Ciekawostki

Stan obecny:

Nr 45: Przedszkole Niepubliczne Stonoga.
Nr 45c: Przedszkole Niepubliczny Słoneczny Domek. Przedszkole o profilu angielskim.
Nr 59d: Przedszkole Niepubliczne Skarb Malucha.

Data nadania nazwy: 1996.03.25
 

KomentarzeKomentarze (0)