Położenie

Dzielnice
Wilanów
Osiedla
Powsin

Informacje

Dodaj treść

Ptyś - kuliste ciastko wyrabiane z parzonego ciasta, po rozcięciu napełniane bita śmietaną albo kremem bezowym.

Ciekawostki

Nazwa nadana wg obowiązującego tu "słodkiego" klucza.

Stan obecny:
Nr 3: Kościół św. Elżbiety (drugi adres: Przyczółkowa 29). Pierwszy drewniany kościół powstał tu w 1398 z fundacji Elżbiety  Ciołkowej. Sama parafia powstała w 1410, ponieważ nie obejmowała jej  parafia wilanowska. W 1675 wymurowano nową świątynię. Obecny kościół  powstał w 1725 wg proj. Józefa Fontany z fundacji Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej.  Na początku XIX w. proboszczem tej parafii był Jan Paweł Woronicz. W  1889 dobudowano nawy boczne, przedłużono kruchty i przebudowano fasadę  na dwuwieżową. W 1921 Józef Pius Dziekoński przebudował kościół, rozbudowując go od strony prezbiterium i  przywracając dawną fasadę.
Wewnątrz mieści się tabernakulum z marmuru karraryjskiego, obrazy ołtarzowe dzieła Józefa Buchbindera, ambona i organy. Najcenniejszy jest zapewne cudowny obraz Matki Bożej  Tęskniącej,  zwanej Powsińską, z 1675 roku.Szczególną estymą cieszył się  obraz w  czasie okupacji hitlerowskiej. Odrestaurowany w 1975, odsłaniany jest   tylko w czasie nielicznych świąt, na co dzień zakryty obrazem Trójcy  Świętej. W  1988 prymas Józef Glemp udekorował obraz złotą koroną,  poświęconą przez papieża Jana Pawła II.

Dzwonnica. Powstała w XVIII w.
Nr 3: Centrum Kultury Wilanów.
Dom Pracy Twórczej.
Powsiński Klub Kultury.

róg ul. Przekornej: krzyż przydrożny.

 

Data nadania nazwy:

KomentarzeKomentarze (0)