Położenie

Dzielnice
Żoliborz
Osiedla
Marymont-Potok Stary Żoliborz

Informacje

Dodaj treść

Jacek Kuroń (1934-2004) - polityk, publicysta, działacz harcerski, poseł na sejm. Pochodził ze Lwowa, po wojnie znalazł się w Warszawie, gdzie w 1956 roku ukończył studia na Wydziale Historycznym UW. Od 1949 roku był członkiem ZMP, gdzie pełnił funkcję instruktora harcerskiego a w 1952 roku założył - działający przez dziewięć lat - Hufiec Walterowski wzorowany na radzieckiej Organizacji Pionierskiej. Dwukrotnie wstępował w szeregi PZPR i dwukrotnie zostawał z niej usunięty - pierwszy raz należał w latach 1952-53 (skrytykował wówczas koncepcję ideową ZMP), drugi raz w latach 1956-64, kiedy to został współautorem "Listu otwartego do Partii", w którym skrytykował klasowy charakter reżimu PRL. Skazany został za to na trzy lata pozbawienia wolności a po wyjściu na wolność otrzymał taką samą karę za udział w wydarzeniach marcowych. To spowodowało jego odwrócenie się w stronę podziemia politycznego. W 1976 roku był jednym z sygnatariuszy powstania Komitetu Obrony Robotników, aktywnie działał w strukturach NSZZ "Solidarność". Wraz z ogłoszeniem stanu wojennego został internowany a kilka tygodni później aresztowany jako jeden z inicjatorów obalenia ustroju komunistycznego. W więzieniu spędził kolejne dwa lata. Uczestniczył w rozmowach Okrągłego Stołu a w pierwszych wolnych wyborach uzyskał mandat poselski. W Sejmie zasiadał do 2001 roku (cztery kadencje), pełniąc swój mandat z ramienia Komitetu Obywatelskiego, Unii Demokratycznej oraz Unii Wolności. Dwukrotnie pełnił obowiązki ministra pracy i polityki społecznej (w rządzie Tadeusza Mazowieckiego - 12 IX 1989 - 14 XII 1990 oraz w rządzie Hanny Suchockiej - 11 VII 1992 - 26 X 1993), w 1995 roku zajął trzecie miejsce w wyborach prezydenckich. Był autorem licznych publikacji książkowych, m.in. "Rzeczpospolita dla moich wnuków", "Polityka i odpowiedzialność", "Wiara i wina. Do i od komunizmu" a także - wspólnie z Jackiem Żakowskim - "PRL dla początkujących". Zmarł w Warszawie.

Spoczywa:
Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera 2 A, rząd Aleja Zasłużonych, grób 8.

Upamiętnienia:
ul. Mickiewicza 27 - dom, w którym mieszkał - tablica pamiątkowa na frontowej ścianie.
ul. Nowogrodzka 1/3 - gmach Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej - tablica pamiątkowa na frontowej ścianie.

Ciekawostki

Stan obecny:

Krzyż przydrożny.

 Data nadania nazwy: 2010.03.18

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (0)