Położenie

Dzielnice
Białołęka
Osiedla
Dworska

Informacje

Dodaj treść

Pionier - żołnierz wyspecjalizowany w budowie mostów i wszelkiego rodzaju robotach ziemnych a także osoba wyznaczająca nowe drogi w jakiejś dziedzinie; krzewiciel. W czasach zdobywania Dzikiego Zachodu tak nazywano osadnika amerykańskiego wycinającego dziewicze lasy.

Ciekawostki

Stan obecny:
 Data nadania nazwy:

Zmiana z nazwy zwyczajowej na oficjalna nastapiła 2012.03.29.

KomentarzeKomentarze (0)