Położenie

Dzielnice
Bemowo
Osiedla
Fort Bema

Informacje

Dodaj treść

Są dwie postaci o tym imieniu.
 Zbigniew Pieniążek (1917-1999) - inżynier budownictwa. W 1963 roku uzyskał doktorat w Katedrze Budownictwa Ogólnego Politechniki Krakowskiej, później przez wiele lat był jej wykładowcą. Opublikował m.in. liczne skrypty, np. "Fizyka budowli", "Materiały budowlane", "Nowe materiały budowlane", "Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe w przegrodach budowlanych" oraz "Zależność zawilgocenia stropodachów pełnych od wewnętrznych i zewnętrznych warunków klimatycznych".

Zbigniew Pieniążek (1924-10 IX 1941) - podporucznik. Pochodził prawdopodobnie ze Lwowa, tam kształcił się w I Korpusie Kadetów. W 1941 roku udało mu się przedostać do Palestyny i tam został wcielony do I Brygady Strzelców Karpackich. Zginął podczas walk o Tobruk, był pierwszym żołnierzem tej formacji pośmiertnie odznaczonym Orderem Virtuti Militari. Postać ta nawiązuje do znajdującej się w pobliżu ul. Obrońców Tobruku.

Ciekawostki

Stan obecny:

 Data nadania nazwy: 2009.05.28

KomentarzeKomentarze (0)