Położenie

Dzielnice
Wawer
Osiedla
Anin

Informacje

Dodaj treść

Roman Paziński (1906-1943) - tokarz-metalowiec, działacz komunistyczny. Postać dosyć tajemnicza, o której wiadomo tyle, że w okresie międzywojennym był aktywnym działaczem Komunistycznej Partii Polski. Kiedy trafił do ZSRR nie wiadomo - czy jeszcze w latach 30-tych i cudem uniknął tam czystek stalinowskich, czy też został aresztowany podczas okupacji hitlerowskiej i wywieziony wraz z innymi. Na kartach historii pojawił się znowu dopiero w 1943 roku jako zastępca dowódcy jednego z batalionów I Dywizji Piechoty WP im. Tadeusza Kościuszki. Był uczestnikiem bitwy pod Lenino, przejmując obowiązki poległego dowódcy. Jego oddziałowi udało się przełamać główną pozycję obrony nieprzyjaciela, jednak sam zginął podczas walk.

Ciekawostki

Stan obecny:
 
 Osiedle Anin. Powstało w 1964-7 wg proj. Wacława Kłyszewskiego, Jerzego Mokrzyńskiego i Eugeniusza Wierzbickiego. Często nazywane osiedlem Atomowców lub Jądrowców, ponieważ powstało dla pracowników Instytutu Badań Jądrowych. Jest to ponad 30 dwupiętrowych bloków dla 1600 lokatorów.
 
 Data nadania nazwy: 1964.06.29

KomentarzeKomentarze (0)