Położenie

Dzielnice
Białołęka
Osiedla
Tarchomin

Informacje

Dodaj treść

Béla Varga (1903-1995) - węgierski ksiądz katolicki, działacz antykomunistyczny. Przyszedł na świat w Börcs na północy Węgier, ukończył gimnazjum benedyktynów w pobliskim Győr a później seminarium duchowne w Veszprém. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1926 roku a trzy lata później został proboszczem w Balatonboglár. Tam wybudował nowy kościół a także stworzył w nim szkołę, w której podczas okupacji hitlerowskiej kształcił się polska młodzież (tzw. Polskiego Gimnazjum i Liceum w Balatonboglár), zmuszona wraz z rodzinami opuścić okupowany kraj. Szkoła działała nieprzerwanie do 19 III 1944 (niemiecka agresja na Węgry). Stał się nieoficjalnym łącznikiem z rządem Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, a szkoła była również punktem, z którego wielu Polaków przedostało się do Armii Polskiej na Zachodzie. Po zajęciu Węgier przez sowietów został aresztowany i prawdopodobnie przed śmiercią uratował go wybór na posła do Tymczasowego Zgromadzenia Narodowego w Debreczynie, którego został przewodniczącym. Po podpisaniu pokoju paryskiego 10 II 1947 roku między sojusznikami III Rzeszy a aliantami - obawiając się o własne bezpieczeństwo - przez Austrię, Szwajcarię i Irlandię wyemigrował do USA. Został tam jednym z organizatorów Radia Wolna Europa, doprowadził również do przyjęcia emigracyjnych władz swego kraju w struktury ONZ. Do ojczyzny powrócił w 1990 roku. Ciężko chory osiedlił się w swojej dawnej parafii w Balatonboglár, zmarł w szpitalu w Budapeszcie.
 Spoczywa:
Cmentarz w Balatonboglár.

Ciekawostki

Stan obecny:
 Data nadania nazwy:
1996.07.08

KomentarzeKomentarze (0)