Położenie

Dzielnice
Białołęka
Osiedla
Dworska

Informacje

Dodaj treść

Roman Palester (1907-1989) - kompozytor. Pochodził z miejscowości Śniatyń w dawnym województwie stanisławowskim (dzisiejsza Ukraina). Gry na fortepianie zaczął się uczyć jako siedmiolatek, naukę tę kontynuował w Instytucie Muzycznym w Krakowie (1919-21), Konserwatorium Lwowskim (1921-25) i Warszawskim (1928-31), studiując w międzyczasie historię sztuki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jego pierwsze ważniejsze dzieło - "Treny (wersja I)", będące trzema fragmentami z Jana Kochanowskiego na głos i zespół instrumentalny - powstało w latach 1923-28. On sam za swój debiut uznał wykonanie w 1930 roku "Muzyki symfonicznej". Do wybuchu II wojny światowej skupił się głównie na muzyce filmowej (12 obrazów, w tym m.in. "Młody las", "Zabawka", "Róża", "Ja tu rządzę" a wśród nich jeden przebój, piosenkę "Ach, te baby"), teatralnej (był stałym współpracownikiem Leona Schillera i Juliusza Osterwy) i radiowej. Z utworów poważnych powstały wówczas m.in. "Sonatina na skrzypce i wiolonczelę", "Trzy pieśni do słów Kazimiery Iłłakowiczówny", "Symfonia dziecięca", "Mała uwertura" oraz balet w trzech odsłonach "Pieśń o ziemi". Lata okupacji hitlerowskiej spędził w Warszawie, był m.in. więźniem Pawiaka a podczas Powstania Warszawskiego bezpowrotnie utracił większość swoich partytur. Nie zaprzestał jednak komponowania, wówczas to stworzył np. "Koncert na skrzypce i orkiestrę", "Concertino na fortepian i orkiestrę", poemat weselny "Kołacze" czy "Dwie etiudy" na fortepian. Po wojnie został profesorem kompozycji w stołecznej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej, zilustrował też takie filmy, jak "Ulica Graniczna" czy "Zakazane piosenki". W 1947 roku wyjechał do Paryża, po dwóch latach decydując się na emigrację. Od 1952 roku przez dwadzieścia lat był kierownikiem działu kulturalnego polskiej sekcji Radia "Wolna Europa" w Monachium. Później powrócił do Paryża. Poza granicami Polski powstało kilkadziesiąt utworów kameralnych i orkiestrowych, m.in. "Missa brevis", "Study 58", "Śmierć Don Juana", "Sonata na skrzypce i wiolonczelę", kantata "Wisła" oraz "Hymnus pro gratiarum actione". Zmarł w Paryżu.
 
 Spoczywa:
 Cmentarz Polski w Montmorency.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy: 2004.09.16

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (0)